Giỏ hàng

JIS G3106 STEEL FOR HIGH WELDED STRUCTURE - THÉP KẾT CẤU GIA TĂNG KHẢ NĂNG HÀN

JIS G3106 STEEL FOR HIGH WELDED STRUCTURE - THÉP KẾT CẤU GIA TĂNG KHẢ NĂNG HÀN: SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, SM520A, SM570, YEILD STRENGTH, TENSILE STRENGTH, ELOGATION