Giỏ hàng

BÀI 1. Làm quen với thép, thế nào là sắt, thép, dành cho người mới bắt đầu tham gia thị trường thép.

Trương trình đào tạo nội bộ, cũng như chia sẻ cho tất cả mọi người giúp am hiểu thêm chi tiết về thép

- Sắt là gì? 

- Thép là gi?

- Sắt thép dùng trong việc gì?

- Các loại tiêu chuẩn thép?

....................