Giỏ hàng

ỐNG ĐÚC & ỐNG HÀN

1. THÉP ỐNG ĐEN HÀN - Black Welded Steel Pipe


2. THÉP ỐNG MẠ KẼM HÀN, ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG - Galvanized Welded Steel Pipe


3.ỐNG THÉP PHỦ NHỰA - Covered Plastic Steel Pipe


4. ỐNG THÉP HÀN XOẮN - Spiral Steel Pipe 


5. THÉP ỐNG ĐÚC - Seamless Steel Pipe