Giỏ hàng

CHÍNH THỨC THAY ĐỔI LOGO ĐÔNG HẢI 06/09/2018


SAU 10 NĂM SỬ DỤNG LOGO CÁCH ĐIỆU ĐƠN GIẢN TỪ 2 CHỮ dh 


VỚI MỤC TIÊU THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH MẠNH MẼ HƠN, NĂNG ĐỘNG HƠN, NHIỆT HUYẾT HƠN, SẴN SÀNG NHỮNG THỬ THÁCH MỚI. KỂ TỪ NGÀY 06/09/2018 CHÚNG TÔI CHÍNH THỨC SỬ DỤNG LOGO MỚI:

VỚI HAI MÀU CHỦ ĐẠO LÀ

- VÀNG CAM: CHUYỂN ĐỔI TỪ VÀNG NHẠT SANG CAM VÀ ĐẬM DẦN, HÌNH TƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG LUYỆN CÁN THÉP VÀ CHUYỂN ĐỔI MÀU CỦA THÉP NÓNG CHẢY SANG THÉP ĐANG ĐƯỢC LÀM NGUỘI.

- MÀU XANH NƯỚC BIỂN: ĐẠI DIỆN CHO MÀU ĐẠI DƯƠNG BAO LA TRONG CHỮ "DONGHAI"

HÌNH TƯỢNG & CHỮ VIẾT: VỚI HÌNH ẢNH CÁCH ĐIỆU LỒNG VÀO NHAU, CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC HẦU HẾT NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA SẮT THÉP: CUỘN CÁN NÓNG - HRC (VÒNG TRÒN NHỎ, DẦY); CRC - (VÒNG TRÒN LỚN, MỎNG); THÉP CHỮ U/ C/ H/ I/ PROFILE/ ỐNG ĐÃ ĐƯỢC THỂ HIỆN MỘT CÁCH ĐẦY ĐỦ NHẤT. 


TRONG QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI, CẢ HAI LOGO TRÊN VẪN ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI GIÁ TRỊ NHƯ NHAU TRONG  MỌI CHỨNG TỪ, VĂN BẢN, NAMECARD, WEBSITE, FANPAGE,....