Giỏ hàng

SÀN GIAO DỊCH HÀNG HÓA

  • Trung tâm giao dịch/ sàn giao dịch hàng hóa thực tế dựa trên nền tảng mobile App với việc đơn giản hóa tối đa mọi việc quản lý đơn hàng chỉ bằng một cú click
  • Trung tâm đấu giá, đấu thầu các đơn hàng chào mua/ chào bán trong thời gian nhất định, theo nguyên tắc hoạt động đấu thầu.
  • Trung tâm môi giới, kết nối đối tác, đại lý thương mại cho người dùng
  • Trung tâm cung cấp dịch vụ tổng hợp thị trường, phân tích, tư vấn đầu tư.
  • Trung tâm liên kết cung cấp thông tin thị trường
  • Trung tâm giao dịch/ sàn giao dịch hàng hóa thực tế dựa trên nền tảng mobile App với việc đơn giản hóa tối đa mọi việc quản lý đơn hàng chỉ bằng một cú click
  • Trung tâm đấu giá, đấu thầu các đơn hàng chào mua/ chào bán trong thời gian nhất định, theo nguyên tắc hoạt động đấu thầu.
  • Trung tâm môi giới, kết nối đối tác, đại lý thương mại cho người dùng
  • Trung tâm cung cấp dịch vụ tổng hợp thị trường, phân tích, tư vấn đầu tư.
  • Trung tâm liên kết cung cấp thông tin thị trường

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu thị trường thép của mình, Đông Hải tự tin đưa cho Quý Khách những tư vấn chuẩn xác, hiệu quả nhất